5MA3-2018 10 14.jpg HMHCbanner-1920-F.jpg hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg
 

Contributie

De Algemene Ledenvergadering heeft op 5 juli 2022 de contributie voor het seizoen 2022-2023 als volgt vastgesteld:

Contributie 2022-2023

Categorie lidmaatschap Contributie 2022-2023
Senioren / Veteranen € 415
Veteranen dinsdag € 315
Senioren leeftijd 18-25 jaar € 300
Speler in Jong Senioren teams € 260
Speler half seizoen € 260
Speler Jong / 18-25 half seizoen € 175
Trimlid (wel speelgerechtigd, mag 5x invallen) zie extra activiteit
Trimlid (niet speelgerechtigd) € 215
Junioren O12 t/m O18 € 435
Junioren O9 en O10 (6- en 8-tallen) € 395
Junioren O8 (Benjamins) € 310
Junioren O7 (Smurfen) € 200
Entreegeld junioren O7 t/m O16    2022-23 € 250
Toeslag junioren eerstelijnsteams (O14 t/m O18) € 150
Toeslag junioren overige selecties (O14 t/m O18) € 75
Toeslag junioren opleidingsteams € 110
Zaalhockey Junioren extra training selectieteams € 40
Zaalhockey Junioren teams € 120
Zaalhockey Senioren D1 en H1 € 160
Zaalhockey Senioren overige teams € 120
Zaalhockey Trimcompetitie € 50
Zaalhockey Vrijdagavond onderling € 50
G(ooische)Oudhockey € 145
G(ooische)Oudhockey Plus (incl 5x invallen) zie extra activiteit
G(ooische)Oudhockey- toeslag voor HMHC leden zie extra activiteit
Extra activiteit
(2e activiteit naast hoofdactiviteit,
bv toeslag voor GOud, 5x invallen)
€ 45
Ouder-lid / buitengewoon lid € 30


HMHC contributie inning via ClubCollect

Voor de inning van de contributie maak HMHC gebruik van de diensten van ClubCollect. De contributie komt daarbij eerst op een rekening van ClubCollect. ClubCollect betaalt vervolgens aan HMHC.

HMHC stelt hierbij alleen die gegevens ter beschikking aan ClubCollect die nodig zijn voor het verzenden van de betaalverzoeken en de inning van de betalingen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Voor meer informatie omtrent ClubCollect zie hun website:

Website ClubCollect


De leden ontvangen de contributienota’s (verwacht begin september) per e-mail en SMS. In deze berichten staat een link vermeld naar de persoonlijke betaalpagina om de nota’s via iDEAL of SEPA Incasso te voldoen.


Ieder lid kan zelf via de persoonlijke betaalpagina op de website van ClubCollect kiezen hoe hij/zij wil betalen:

 • In 1x , per eenmalige incasso, of zelf overmaken via iDEAL
 • In 4 maandelijkse termijnen (eind sept / okt / nov / dec), per incasso.
  • Betalen in 4 termijnen kost € 1 per termijn, dus totaal € 4 extra per factuur. 
  • Termijnkosten voor rekening van desbetreffend lid
 • Stornering van een incasso bijv. t.g.v. een verkeerd IBAN nummer, onvoldoende saldo of een geblokkeerde IBAN rekening, is voor rekening van desbetreffend lid (€ 1 per storno).


Opmerkingen
 1. Genoemde leeftijden hebben als peildatum 1 oktober 2022;

 2. De junioren eerstelijnstoeslag, juniorentoeslag overige selecties en opleidingsteams wordt geheven van alle spelers en speelsters van desbetreffend veldteam omdat het hele team dezelfde extra trainingsuren krijgt, zowel op het veld als in de zaal;

 3. Toeslag junioren eerstelijns, overige selecties en opleidingsteams: facturering zal meegaan in de factuur van de veldcontributie
 4. Entreegeld wordt eenmalig in rekening gebracht aan juniorleden die niet eerder lid zijn geweest van HMHC;

  • NB. Vanaf seizoen 2018-2019 geldt dat alleen voor nieuwe A-jeugd entreegeld niet meer van toepassing is.

   

 5. In het geval een speler meer dan 1 activiteit beoefent bij HMHC dan wordt de hoofd-activiteit volledig gefactureerd, voor de tweede en volgende activiteiten wordt een toeslag berekend;

   

 6.  

 7. Bij bijzondere omstandigheden met een medisch karakter (zoals ernstige blessure, zwangerschap, etc.) kent HMHC het tarief 'speler half seizoen'. Alleen in overleg met de penningmeester kan deze regeling worden afgesproken;

   

 8. De maximum contributie per gezin is € 1.550,-.
  Toeslagen voor eerstelijns, overige selectieteams, opleidingsteams, GOudhockey, 5x invallen voor GOudhockey/Trimhockey, extra activiteiten; Zaalcontributies en Entreegeld tellen niet mee voor de berekening van het gezinsmaximum.
  Een gezin is gedefinieerd als de bewoners (gezinsleden) van één adres;

 9. Factureringsschema 2022-2023 via ClubCollect is als volgt:

 10. Verwacht factureringschema 2022-2023
  Verstuurd per mail Uiterste betaaldatum
  Veldhockey contributie en overige lidmaatschappen september 2022 na 14 dagen
  1e en overige lijntoeslag september 2022 na 14 dagen
  Termijnbetalingen Veldhockey
  (indien lid daarvoor kiest, 4 termijnen)
  september 2022 na 14 dagen (en telkens een maand later)
  Zaalhockey contributie (kan niet in termijnen) december 2022 na 14 dagen
 11. Bij grote overschrijding van de uiterste betaaldatum (dit is 60 dagen na de factuurdatum): volgen automatisch extra administratiekosten van € 50 per factuur. Tevens geldt dan schorsing d.w.z. uitsluiting voor het deelnemen aan wedstrijden en trainingen tot de contributie volledig is voldaan.
 12. Zolang de veldhockey contributie, afgezien van een evt. 4e termijn, niet volledig is voldaan kan niet worden deelgenomen aan het zaalhockey.
 13. Zolang de zaalhockey en/of veldhockey contributie niet volledig is voldaan, kan na de winterstop niet worden deelgenomen aan het veldhockey.