5MA3-2018 10 14.jpg HMHCbanner-1920-F.jpg hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg
 

Contributie

De Algemene Ledenvergadering heeft op 18 mei 2021 de contributie voor het seizoen 2021-2022 als volgt vastgesteld:

Contributie 2021-2022

Categorie lidmaatschap Contributie 2021-2022
Senioren / Veteranen € 415
Veteranen dinsdag € 315
Senioren leeftijd 18-25 jaar € 300
Speler in Jong Senioren teams € 260
Speler half seizoen € 260
Duo lidmaatschap € 260
Trimlid (wel speelgerechtigd, mag 5x invallen) € 235
Trimlid (niet speelgerechtigd) € 195
Junioren A t/m D € 435
Junioren E (6- en 8-tallen) € 395
Junioren 2e jr F (Benjamins) € 295
Junioren 1e jr F (Smurfen) € 200
Toeslag junioren eerstelijnsteams (A t/m C) € 150
Toeslag junioren overige selecties (A t/m C) € 75
Toeslag junioren D opleidingsteams € 110
Zaalhockey junioren € 120
Zaalhockey senioren € 75
Ouder-lid / buitengewoon lid € 30
Entreegeld junioren F t/m B € 250
G(ooische)Oudhockey € 145
G(ooische)Oudhockey Plus (incl 5x invallen) € 170
G(ooische)Oudhockey- toeslag voor HMHC leden € 45


HMHC contributie inning via ClubCollect

Voor de inning van de contributie maak HMHC gebruik van de diensten van ClubCollect. De contributie komt daarbij eerst op een rekening van ClubCollect. ClubCollect betaalt vervolgens aan HMHC.

HMHC stelt hierbij alleen die gegevens ter beschikking aan ClubCollect die nodig zijn voor het verzenden van de betaalverzoeken en de inning van de betalingen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Voor meer informatie omtrent ClubCollect zie hun website:

Website ClubCollect


De leden ontvangen de contributienota’s (verwacht begin september) per e-mail en SMS. In deze berichten staat een link vermeld naar de persoonlijke betaalpagina om de nota’s via iDEAL of SEPA Incasso te voldoen.


Ieder lid kan zelf via de persoonlijke betaalpagina op de website van ClubCollect kiezen hoe hij/zij wil betalen:

 • In 1x , per eenmalige incasso, of zelf overmaken via iDEAL
 • In 4 maandelijkse termijnen (eind sept / okt / nov / dec), per incasso.
  • Betalen in 4 termijnen kost € 1 per termijn, dus totaal € 4 extra per factuur. 
  • Termijnkosten voor rekening van desbetreffend lid
 • Stornering van een incasso bijv. t.g.v. een verkeerd IBAN nummer, onvoldoende saldo of een geblokkeerde IBAN rekening, is voor rekening van desbetreffend lid (€ 1 per storno).


Opmerkingen
 1. Genoemde leeftijden hebben als peildatum 1 oktober 2021;

 2. De junioren eerstelijnstoeslag, juniorentoeslag overige selecties en opleidingsteams wordt geheven van alle spelers en speelsters van desbetreffend veldteam omdat het hele team dezelfde extra trainingsuren krijgt, zowel op het veld als in de zaal;

 3. Toeslag junioren eerstelijns, overige selecties en opleidingsteams: facturering zal meegaan in de factuur van de veldcontributie
 4. Entreegeld wordt eenmalig in rekening gebracht aan juniorleden die niet eerder lid zijn geweest van HMHC;

  • NB. Vanaf seizoen 2018-2019 geldt dat alleen voor nieuwe A-jeugd entreegeld niet meer van toepassing is.

   

 5. Bij bijzondere omstandigheden met een medisch karakter (zoals ernstige blessure, zwangerschap, etc.) kent HMHC het tarief 'speler half seizoen'. Alleen in overleg met de penningmeester kan deze regeling worden afgesproken;

 6. De maximum contributie per gezin is € 1.500,-.
  Toeslagen voor eerstelijns, overige selectieteams, opleidingsteams, GOudhockey, 5x invallen voor GOudhockey/Trimhockey, extra activiteiten; Zaalcontributies en Entreegeld tellen niet mee voor de berekening van het gezinsmaximum.
  Een gezin is gedefinieerd als de bewoners (gezinsleden) van één adres;

 7. Factureringsschema 2021-2022 via ClubCollect is als volgt:

 8. Verwacht factureringschema 2021-2022
  Verstuurd per mail Uiterste betaaldatum
  Veldhockey contributie en overige lidmaatschappen september 2021 na 14 dagen
  1e en overige lijntoeslag september 2021 na 14 dagen
  Termijnbetalingen Veldhockey
  (indien lid daarvoor kiest, 4 termijnen)
  september 2021 na 14 dagen (en telkens een maand later)
  Zaalhockey contributie (kan niet in termijnen) december 2021 na 14 dagen
 9. Bij grote overschrijding van de uiterste betaaldatum (dit is 60 dagen na de factuurdatum): volgen automatisch extra administratiekosten van € 50 per factuur. Tevens geldt dan schorsing d.w.z. uitsluiting voor het deelnemen aan wedstrijden en trainingen tot de contributie volledig is voldaan.
 10. Zolang de veldhockey contributie, afgezien van een evt. 4e termijn, niet volledig is voldaan kan niet worden deelgenomen aan het zaalhockey.
 11. Zolang de zaalhockey en/of veldhockey contributie niet volledig is voldaan, kan na de winterstop niet worden deelgenomen aan het veldhockey.