HMHCbanner-1920-3.jpg HMHCbanner-1920-4A.jpg HMHCbanner-1920-5.jpg HMHCbanner-1920-7.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg MA3-2018 10 14.jpg
 

corona

Gezien de huidige situatie met corona hebben we deze hoofdpagina aangepast. Op deze plek zullen wij de belangrijkste documenten met u delen voor wat betreft de maatregelen en de richtlijnen die wij hebben opgesteld in het kadaer van corona.

HMHC Protocol Covid19 (dd 14-10-2020)

Toegangsregels

 

Toegang tot park

 

Iedereen heeft weer toegang tot onze accommodatie met inachtneming van de anderhalve meter regel, het maximale bezoekersaantal is 250. Op wedstrijddagen dient iedereen vanaf 13 jaar zich te registreren, dus ook leden. Zie ook het hoofdstuk "Wedstrijddagen”.


BEZOEKERSREGISTRATIE

 

Brengen met de auto naar de HMHC accommodatie

 

Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk met de fiets gekomen en carpoolen te voorkomen. Indien het vervoer met de auto plaatsvindt en er personen in de auto zitten die niet tot hetzelfde huishouden behoren, wordt het dragen van mondkapjes aangeraden.

 

Toegang tot de velden

 

Toegang tot de velden is vrij voor spelers en personen met een functie op het veld, ouders zonder functie mogen het veld niet betreden en dienen langs het veld 1 ½ meter afstand tot elkaar te houden.

 

Toegang tot de Dug-out

 

Binnen de dug-out wordt er 1 ½ meter afstand bewaard. Dit betekent dat er maximaal 2 personen ouder dan 18 tegelijk in de dug-out aanwezig kunnen zijn. Indien mogelijk zullen er losse stoelen naast de dug-out geplaatst worden.

 

Op het terrein

 

Het is niet toegestaan meubilair of andere roerende goederen op het terrein te verplaatsen.

 

Toegang tot clubhuis (inclusief balkon)

 

Het clubhuis is weer geopend. In het clubhuis (inclusief balkon) geldt het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland, vastgelegd in de huisregels opgenomen in het hoofdstuk 6 "Horeca en Clubhuis”.

 

Toiletten en kleedkamers

 

De kleedkamers en toiletten beneden zijn weer vrij toegankelijk, de toiletten in het clubhuis blijven tijdelijk gesloten. Voor en na toiletbezoek dient er uitgebreid (20 seconden) handen gewassen te worden.  Binnen de kleedkamers en douches geldt de anderhalve meter maatregel voor iedereen vanaf 18 jaar.

 

Regels tijdens wedstrijddagen voor alle leden en bezoekers

 

Algemeen

 

De huidige maatregelen ter voorkoming van het Covid-19 virus stellen voorwaarden aan de maximale bezoekersaantallen en onderlinge gedragsregels en vormen derhalve een uitdaging op onze accommodatie, om ervoor te zorgen dat al onze leden en bezoekende teams weer op een prettige en veilige wijze aan wedstrijden kunnen deelnemen, gelden er op onze accommodatie strikte regels.

 

Toegang tot de accommodatie

 

Op onze accommodatie mogen we maximaal 250 mensen ontvangen, boven dit aantal moet er een gezondheidscheck gedaan worden en dient men zich te registreren. Er zullen momenten zijn dat het aantal bezoekers daadwerkelijk boven deze 250 personen uitkomt. Hiervoor gelden de volgende regels:

 

 • Iedereen vanaf 13 jaar die de accommodatie wil betreden dient zicht te registreren, informatie staat op de borden bij de ingang;

 • Het thuisspelende team mag slechts één ouder/supporter per speler meenemen, ook deze bezoekers registreren zich bij de ingang van de accommodatie, middels het scannen van de QR-code en het invullen van het registratieformulier;

 • Naast de officiële begeleiding van het uitspelende team, vragen wij uitdrukkelijk met niet meer dan 6 (rij) ouders te komen, ook deze bezoekers registreren zich bij de ingang van de accommodatie, middels het scannen van de QR-code en het invullen van het registratieformulier;

 • Voor wedstrijden van Senioren geldt er geen maximumaantal bezoekers, echter dienen alle bezoekers zich te registreren;

 • Alle supporters dienen langs het veld te staan met inachtneming van een onderlinge afstand van 1 ½ meter, kan deze afstand door drukte niet worden bewaard, dan wordt u vriendelijk verzocht de accommodatie weer te verlaten;

 • Voor ieder team geldt, blijf zoveel mogelijk bij elkaar en houdt voldoende afstand tot anderen.

   

Aankomst en vertrek

 

In het wedstrijdschema wordt rekening gehouden met verspringende aanvangstijden. Voor alle teams geldt:

 

 • Kom niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd;

 • De thuis spelende teams komen zoveel mogelijk op de fiets;

 • Uiterlijk 30 minuten na de wedstrijd dient de accommodatie weer te worden verlaten.

   

Teambespreking

 

Teambesprekingen in de vergaderruimte op zaterdag zijn alleen toegestaan voor lijnteams, deze voorbespreking wordt vooraf ingedeeld door HMHC. Seniorenteams kunnen de voorbespreking niet in de vergaderruimte houden, omdat de 1 ½ meter onderlinge afstand hier niet gewaarborgd kan worden.

 

Tijdens de wedstrijden

 

 • Wacht met het hele team en begeleiding op de aangewezen plek bij de ingang van het veld, pas wanneer alle spelers van de voorgaande wedstrijd het veld hebben verlaten, kan het veld betreden worden;

 • De toss kan doorgaan. Scheidsrechters en aanvoerders zorgen voor voldoende afstand tot elkaar en tot alle anderen op en rond het veld en een van de scheidsrechters zorgt vervolgens dat de toss plaatsvindt en dat er wordt bepaald wie afslaat c.q. wie op welke helft begint;

 • Uit oogpunt van sportiviteit en respect starten wedstrijden normaal gesproken altijd met een line-up en vervolgens een 'shakehands' met tegenstanders en scheidsrechters. Op dit moment is dat vanwege het coronavirus niet mogelijk. De KNHB geeft hiervoor geen alternatief en adviseert verenigingen teams zich te laten opstellen waarna de scheidsrechter de wedstrijd kan starten.

 • Bij de jeugd (tot en met 17 jaar) kan de ‘Huddle’ op basis van de coronaregels nog steeds. Vanaf 18 jaar kan dit niet tenzij er minimaal 1 ½ meter afstand wordt gehouden. De 1 ½ meter afstand mag alleen tijdens spelsituaties worden genegeerd maar moet in alle andere situaties ook op het veld gehandhaafd worden bij spelers vanaf 18 jaar.

 • Tijdens de wedstrijd, dus alleen in de officiële speeltijd, geldt er geen minimale onderlinge afstand;

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven van niemand afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1 ½  meter afstand te houden tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten en wisselmomenten. Hou je hier altijd aan!

 • Het is belangrijk dat de spelers en begeleiding van teams na afloop van een wedstrijd en met inachtneming van de geldende afstandsbepalingen, zo snel mogelijk de dug-out leegmaken en het veld verlaten.

 

Wedstrijdtafel

 

De wedstrijdtafel bevindt zich in het clubhuis, bij de hoofdingang. Voor de balie mag maar één persoon tegelijkertijd staan. Indien zich een rij vormt, dan dient men in deze rij 1 ½ afstand van elkaar te houden.

 

Tribune

 

De tribune is niet toegankelijk, hier kan de 1 ½ meter onderlinge afstand niet worden gewaarborgd.

 

Blessure ijs

 

Blessure ijs bevindt zich in de vriezer in het materiaalhok onder de hoofdtribune, hiervoor hoeft men niet naar de wedstrijdtafel en hoeft men ook het clubhuis niet te betreden. Gelieve hiervan goede nota te nemen!

 

Senioren

 

Bij wedstrijden van senioren geldt dat de spelers en begeleiding zich registreren middels het wedstrijdformulier. Bezoekers dienen zich vanaf 13 jaar te allen tijde te registreren bij de ingang door middel van het scannen van de QR code en het invullen van het registratieformulier.

 

Uitspelende HMHC teams

 

Wanneer een team van HMHC uitspeelt, dan dient de begeleiding van het team zich goed op de hoogte te stellen van de maatregelen die gelden bij de te bezoeken hockeyclub. Deze kunnen namelijk verschillen per club. Wanneer er in met de auto wordt gereisd naar een andere club, dan adviseren we alle inzittenden van een auto waarin personen zitten die niet allemaal tot eenzelfde huishouding behoren een mondkapje te dragen.

 

Horeca en clubhuis

 

Om ons aan alle richtlijnen van het RIVM te kunnen houden en om een bezoek aan het clubhuis zo gezellig en veilig mogelijk te houden hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen aan iedereen deze regels te respecteren en zich hieraan te houden.

 • Heeft u klachten als verkoudheid, koorts en hoesten dan vragen wij u thuis te blijven. Bij twijfel door het horecapersoneel kan alsnog door het horecapersoneel de toegang tot het clubhuis ontzegd worden;

 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst bij de desbetreffende desinfectie plek en in indien u dat nog niet gedaan heeft, registreer u middels het scannen van de QR-code;

 • Houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar;

 • Volg altijd de aanwijzingen van het horecapersoneel op;

 • In het weekend hanteren wij een doorloop. Dit wil zeggen dat u via de aangegeven ingang naar binnen kunt en via een looproute eten en drinken kunt bestellen. Vervolgens neemt u uw bestelling mee naar buiten via de aangegeven uitgang. Op het terras (op de aangegeven plekken) of beneden kunt u uw bestelling nuttigen. Het is niet toegestaan consumpties in het clubhuis te nuttigen;

 • Heeft u een grotere bestelling en duurt het iets langer? Neem dan plaats op een van de barkrukken aangewezen door een van onze collega’s.  wanneer uw bestelling klaar is roepen wij uw naam om en kunt u uw bestelling afhalen en mee naar buiten nemen;

 • Het andere gedeelte kan op doordeweekse dagen gereserveerd worden om na afloop van de trainingen een drankje te drinken met elkaar. De gastvrouw/heer wijst deze plek aan. Het andere gedeelte gebruiken wij voor het avondeten van de diverse teams;

 • Het reserveren voor het clubhuis is verplicht. Dit kan via de mail: [email protected];

 • wij werken op doordeweekse dagen uitsluitend met tijdblokken. Tijdens het reserveren via de mail kunt u aangeven voor welk tijdsblok u wilt reserveren;

 • Wat betreft het reserveren vol=vol.;

 • Is er buiten plek? Dan kunt u daar op de aangewezen plek met elkaar (op gepaste afstand) plaatsnemen;

 • In het clubhuis en op het terras van het clubhuis is het niet toegestaan te staan. Blijf daarom op de aangewezen plekken zitten. Het bestellen van een consumptie kan natuurlijk wel aan de bar;

 • Consumpties voor buiten schenken wij uitsluitend in plastic;

 • Wij werken niet op rekening. Alle bestellingen dienen direct afgerekend te worden;

 • De toiletten boven in het clubhuis zijn gesloten.

 

Wat te doen bij besmetting

 

Een speler met lichte verkoudheidsklachten of koorts

 

Deze speler mag niet spelen. Iedereen dient zich te houden aan de overheidsregels en bij klachten zoals genoemd blijft een speler, begeleider, scheidsrechter of vrijwilliger thuis.

 

Een positieve test in het team

 

In het geval van een positieve test in je team, dan is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1 ½  meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1 ½ meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

 

Een speler heeft het dringende advies gekregen in quarantaine te gaan

 

De KNHB adviseert dringend om alle overheidsadviezen op te volgen. In dit geval gaat de betrokken speler daadwerkelijk in quarantaine en kan hij of zij gedurende die periode niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

 

Positieve test melden bij bestuur

 

Bij een positieve uitslag van de Covid-19 test van één van onze leden vragen we om een mailbericht hierover te sturen aan het bestuur. Via: [email protected] . Laat daarin weten wie besmet is en wanneer diegene voor het laatst op de club is geweest.  In onderling overleg met de Medische Commissie zal afhankelijk van de situatie worden vastgesteld wat de eventuele vervolgstappen zijn. Dit zal gebeuren op vertrouwelijke basis.

Voor informatie over het Protocol bron- en contactonderzoek Covid-19, zie de link: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco. In een Infographic wordt kort uitgelegd hoe het bron- en contactonderzoek werkt: https://www.ggdgv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Infographic-Bron-en-Contact.pdf.

 

Discipline en eigen verantwoordelijkheid

 

De vereniging doet net als de overheid een beroep op de discipline en eigen verantwoordelijkheid van ouders en spelers. Hou je aan de regels, gebruik je gezond verstand, alleen samen kunnen we het in groepsverband sporten van onze kinderen veilig vormgeven.

 

Tot slot

 

We hopen met bovenstaande maatregelen dat iedereen weer lekker aan het hockeyen kan. Als iedereen zich aan dit protocol houdt, kunnen we dit op een veilige manier samen doen!

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 

Onderstaande maatregelen worden door de overheid geadviseerd:

 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact;

 • houd 1 ½ meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot 18 jaar onderling);

 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

 • douche thuis en niet op de sportlocatie;

 • vermijd het aanraken van je gezicht;

 • schud geen handen;

 • gebruik een alcoholhoudende desinfecterende handgel voordat je het veld opgaat.