5MA3-2018 10 14.jpg HMHCbanner-1920-F.jpg hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg
 

Vrijwilligers

Onze club kan niet zonder vrijwilligers!

De vrijwilligerscommissie brengt vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar. Het belangrijkste doel is het inventariseren van het vrijwilligersaanbod dat we binnen HMHC hebben. Wanneer er een vacature binnen de club is, zoekt de vrijwilligerssommissie naar geschikte kandidaten. Heb je als lid of ouder van een jeugdlid specifieke interesse in een bepaalde actieve vrijwilligersfunctie of wil je aanmelden op één van onderstaande vacatures, stuur ons dan een email op: [email protected].

VACATURE - Ambitieus Bestuurslid Zakelijk (v)

Als gevolg van een herschikking van bestuursportefeuilles zoekt het bestuur van HMHC een nieuw bestuurslid Zakelijk. Het bestuurslid Zakelijk houdt zich bezig met de aansturing van de commissie sponsoring en het beheren van de zakelijke contracten van de vereniging. Het ideale nieuwe bestuurslid ziet nu al veel mogelijkheden om bovenstaande in te vullen, heeft een goed oor voor wat er in het verleden al is gedaan, haalt goede ideeën van andere (hockey)clubs op, is ambitieus om dit snel en daadkrachtig neer te zetten. Kan door een zakelijke instelling efficiënt schakelen met andere bestuursleden en vrijwilligers en brengt positieve energie in de vereniging. De voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Jansen, voorzitter HMHC.
Tel: 0651311908 of e mail: [email protected]

De vacture staat open tot 16 oktober 2020.
.

VACATURE - Arbitragecommissie (1-2 personen)

De arbitragecommissie is de commissie die de planning verzorgt van de scheidsrechters voor alle Jeugdwedstrijden. Hoewel de naam van de commissie anders doet vermoeden is in principe geen kennis van de spelregels benodigd, maar is het meer een planningsfunctie. Voor elk competitie weekend probeer je scheidsrechters (zowel ouders als jeugdspelers met een kaart) in te delen op de thuiswedstrijden. Dit is soms een beetje een puzzel, maar naarmate je de verschillende scheidsrechters in de beschikbare pool wat beter leert kennen, wordt dat uiteraard steeds makkelijker. De commissie bestaat nu al uit drie personen, maar we zijn op zoek naar uitbreiding om het werk met elkaar wat meer te verdelen.

VACATURE - Vrijwilligerscommissie (1-2 personen)

Ook de Vrijwilligerscommissie zoekt een vrijwilliger om het team verder te versterken. Deze commissie heeft als doel om de betrokkenheid van leden en ouders bij de club te vergroten en zoveel mogelijk actieve vrijwilligers te mobiliseren voor de verschillende taken en rollen binnen de club. Wanneer er een vacature binnen de club is, gaat de commissie op zoek naar geschikte kandidaten om een match te maken. Daarnaast coördineert de commissie het screeningsproces (VOG) voor vrijwilligers die met jeugdteams werken.