Dames 1 - 20 mei.JPG Dames 2 - rugnummers.JPG hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg Veteranen B - overleg.JPG
 

Lidmaatschap

Nieuw lid voor het aankomende hockeyseizoen?

Meld je dan aan via het Inschrijfformulier. Als nieuw lid moet je vóór 1 oktober van het jaar waarin je start vier jaar of ouder oud zijn. Op het moment dat je als nieuw lid 4 jaar wordt kan je later in het jaar, mits plaats, instromen.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden vanaf 1 januari tot en met 31 maart voor de start van het nieuwe seizoen per augustus/september in dat jaar. Inschrijvingen na 31 maart worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Iedereen krijgt uiterlijk eind juni bericht over plaatsing. Inschrijven van senioren, veteranen, trimhockeyers en ouderleden kan het hele jaar door.

Bij HMHC onderscheiden we de volgende leeftijdscategorieën, waarbij als peildatum 1 oktober geldt:


 • Onder 6 - Minions (Funkey) 4 + 5 jaar *
 • Onder 7 - Smurfen 6 jaar
 • Onder 8 - 7 jaar
 • Onder 9 - 6-tallen 8 jaar
 • Onder 10 - 8-tallen 9 jaar
 • O12-jeugd 10 en 11 jaar
 • O14-jeugd 12 en 13 jaar
 • O16-jeugd 14 en 15 jaar
 • O18-jeugd 16 en 17 jaar

 • Jong-senioren: 17 tot 25 jaar
 • Senioren vanaf 18 jaar
 • Veteranen vanaf 30 jaar
 • Hockey7 vanaf 30 jaar
 • Trimhockey
 • GOudhockey

* Met ingang van seizoen 2024/2025

 

Aannamebeleid Jeugd & Senioren

HMHC biedt voor de populaire teamsport hockey een gezellige familieclub waar plezier en ambitie hand in hand gaan. Het aannamebeleid van nieuwe leden is hier zoveel mogelijk mee in lijn. De aannamecommissie streeft ernaar alle aanmeldingen te plaatsen. Het aantal beschikbare plaatsen is afhankelijk van het aantal te vormen teams, de grootte van de teams en wordt beperkt door onze veldcapaciteit. Het komt voor dat in bepaalde leeftijdscategorieën de toestroom van nieuwe aspirant-leden groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. Het is daarom helaas niet vanzelfsprekend dat iedereen die zich aanmeldt lid kan worden.

HMHC heeft beleid opgesteld (het Aannamebeleid) voor het aannemen van nieuwe leden waarin de procedure, de criteria en bijkomende rechten en plichten voor nieuwe leden zijn vastgelegd. Het aannamebeleid geldt voor nieuwe jeugd- en nieuwe seniorenleden.


Aannamebeleid HMHC Seizoen 2024-2025


Proeftrainingen

Kennismaking met hockey en HMHC?

Dat kan middels een proeftraining. Enerzijds is dat mogelijk door een keer mee te trainen met een bestaand team waarin een vriendje of vriendinnetje al speelt. Anderzijds organiseren wij een aantal keer per jaar een gezamenlijke proeftraining.

Voor meer informatie of om je zelf aan te melden om een keer mee te trainen of voor een gezamenlijke proeftraining, stuur een bericht aan [email protected]. De data van de reeds geplande proeftrainingen kunt u terugvinden in de agenda van HMHC op deze website.

 


Aanmelden voor proeftraining of voor meer informatie

 

Wijzigingen of opzeggen lidmaatschap

Adreswijziging

De ledenadministratie beheert de gegevens van de leden.
Adreswijzigingen dienen per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Leden dragen zelf zorg dat de juiste persoonlijke gegevens, zoals huisadres en mailadres, bij de vereniging bekend zijn. Emailadressen en 06-nummers kunnen door leden zelf worden gewijzigd op MijnHMHC.


Beëindigen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, per e-mail [email protected]

Opzegging van het lidmaatschap kan statutair slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn, dus uiterlijk per 30 april (Junioren teams) of 31 mei (Senioren teams). Het onderscheid voor de verschillende opzegdatum wordt dus gemaakt op basis van het team waarin je op dat moment speelt (en dus niet op basis van leeftijd).

Opzeggingen zijn pas definitief nadat de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging heeft verzonden. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende verenigingsjaar. Hierbij is de volledige contributie verschuldigd.


Ledenadministratie


HMHC Jeugd ABC door Communicatie Commissie